Doba kolenová

Doba kolenová

Co to? To mě tak napadlo při zamyšlení, s čím se klienti poslední dobou nejvíc objednávají.Tolik lidí bolí kolena, až je to zarážející. Podle některých pramenů souvisí kolena s pokorou, se se.xuální energií. A kde je pravda? U tebe. Ve tvém těle. Tam jsou záznamy,...